Z życia szkoły

8 lutego Tłusty Czwartek świętowaliśmy w szkole jak nakazuje tradycja. Były pączki, faworki i róże.
3 lutego 2024 roku odbył się wielki bal tegorocznych maturzystów z ZSCKR im. Jana Pawła II w Brzostku - Studniówka 2024! Ten niezwykły moment dla wielu jest jednym z pierwszych kroków w dorosłość, swoistym ukoronowaniem pięciu lat ciężkiej pracy, nauki oraz własnego rozwoju, którego zwieńczeniem będzie egzamin dojrzałości.
Dnia 1 lutego w ZS CKR w Starym Lubiejewie odbył się szkolny turniej w grze Fortnite. Wzięło w nim udział 40 uczniów z klas 1BT, 1PT, 2PTH, 2PT, 2BTb, 2BTa, 3BT, 4BT, 5BT.
Szkolnictwo rolnicze charakteryzuje się różnorodnością kształcenia zawodowego, które polega na dostosowywaniu kierunków, programów i warunków nauczania do zmieniającej się rzeczywistości na rynku pracy w jaki wchodzą absolwenci. Szkoły rolnicze w swej istocie różnią się od innych szkół zawodowych zatem są one dostosowywane do wymagań tego działu gospodarki. W kształceniu rolniczym ważną rolę odgrywa kształcenie praktyczne i warunki w jakich jest ono realizowane. ZSCKR w Brzostku jest jedną z wielu szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i wszystkie inwestycje są realizowanie przy finansowaniu tego organu prowadzącego. Dzięki temu placówka i jej całe zaplecze dydaktyczne w ostatnich latach intensywnie zmienia się i dostosowuje do oczekiwań rynku pracy i pracodawców.
Honorowe krwiodawstwo w Polsce zaczęło się 65 lat temu. Z tej okazji w Domu Kultury Śnieżka zorganizowana została uroczystość, podczas której najbardziej zasłużonym krwiodawcom, klubom, czy sponsorom wręczono wyróżnienia. Spotkanie w Śnieżce było świetną okazją, by podsumować dwudziestą drugą edycję konkursu Potrzebna Krew - Twoja także. Szkolne koło PCK otrzymało pamiątkową statuetkę. Od 1997 roku Rejonowa Rada Honorowego Krwiodawstwa w Dębicy przyznawała tytuł Działacz HDK PCK - Człowiek Roku. W tym roku otrzymał go opiekun koła Wojciech Bonarek.
W dniach 22–24 stycznia 2024 r. gościliśmy w naszej szkole uczniów klas ósmych z włocławskich szkół podstawowych. Młodzież, która za chwilę będzie stawała przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia, miała okazję zwiedzieć pracownie weterynaryjne, warsztaty gastronomiczne oraz mechanizacyjne, a także główny budynek szkoły, znajdujący się przy ul. Kazimierza Wielkiego.
W piątek 12 stycznia 2024 r., korzystając z trwającego karnawału, na zajęciach Kola Żywieniowego wyrabialiśmy pączki!