Z życia szkoły

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych daje możliwość pokazania biblioteki jako miejsca przyjaznego uczniom, bezstresowego, pozwalającego przyjemnie spędzić czas (na wygodnych fotelach, sofach),
Dzień 20 października 2022 roku przeminął w duchu Dnia Papieskiego. W tym roku był to XXII Dzień Papieski, który przebiegał pod hasłem Blask prawdy.
Prawda jest dobrem, a kłamstwo, fałsz, zakłamanie jest złem. Jan Paweł II
13 października 2022 r. w naszej szkole świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji na uroczystym apelu spotkali się uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz zaproszeni goście. W tym dniu nie brakowało słów wdzięczności oraz życzeń, które płynęły zarówno od uczniów, ich rodziców jak i od Pana dyrektora Łukasza Fudali.
W piątek 28 października 2022 r. młodzież klasy pierwszej i czwartej technikum udała się na cmentarz parafialny w Kowalu w celu poznania jego historii oraz modlitwy za spoczywających na tymże cmentarzu. Z racji zbliżającej się uroczystości Wszystkich Świętych, młodzież wysłuchała historii na temat kowalskiego cmentarza, którą przedstawił Pan Wicedyrektor Arkadiusz Ciechalski. Następnie została przybliżona młodzieży tematyka dnia pierwszego i drugiego listopada.
Dnia 20 października 2022 r. w budynku Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego oraz wręczenie odznaczeń państwowych, resortowych i medali KEN. Z naszej szkoły, z rąk Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka oraz Wiceminister Anny Gembickiej akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego odebrali: p. Alicja Gołembiewska- Lewandowska, p. Monika Trzebińska i p. Krzysztof Jankowski.
W dniu 21.10.2022r. uczniowie klas 4 TŁg i 4 TMg wraz z wychowawcami oraz księdzem katechetą udali się do Częstochowy, by zawierzyć Matce Bożej nadchodzący czas przygotowań do matury oraz prosić o dar mądrych wyborów życiowych i pomoc w egzaminach.
Październik jest miesiącem bibliotek szkolnych, te zaś nie istniałyby bez czytelników i oczywiście… bez lektur. By zwrócić uwagę młodzieży na bogatą historię książki, przygotowaliśmy dla uczniów prezentację pt. Od glinianej tabliczki do e-booka. Pokaz przedstawiał historię formowania się materiałów pisarskich i pisma w czasach starożytnych cywilizacji: Mezopotamii, Chin, Indii, Egiptu, Grecji i Rzymu oraz ich przeobrażenia w średniowieczu, renesansie i baroku aż do powstania książki współczesnej.
Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączony ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych odbył się 15 października 2022 roku.
14 października obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Samorząd Uczniowski już w przeddzień zaprosił dyrekcję szkoły, wszystkich nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi na krótką uroczystość. W pięknych słowach młodzież podziękowała za trud przekazywania wiedzy, za życzliwość, cierpliwość i poświęcany czas. Do podziękowań i życzeń dołączone zostały upominki muzyczne w wykonaniu szkolnego chóru, a także słodkie co nieco.
11 X 2022r. w Zespole Szkół CKR im. Jana Pawła II w Brzostku miały miejsce uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej.
Dzięki współpracy naszej szkoły z UPH w Siedlcach w dniu 27 września 2022r. uczniowie z klasy 4 FTH wraz z opiekunem wzięli udział w wystawie- seminarium pt. Dawne gatunki i odmiany zbóż. Seminarium zorganizował Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.