Z życia szkoły

W dniach 24-29.09.2020r. odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu wzięli udział uczniowie klas I – IV, którzy oddali swoje głosy na poszczególnych kandydatów.
W dniu 22 września 2020 uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu wzięli udział w kolejnej już akcji Sprzątania Świata.
22 września 2020 r. Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski uroczyście podpisał z siedmioma beneficjentami umowy na realizację programu kształcenia zawodowego w województwie lubelskim.
Dnia 7 września 2020r. od godz. 10.40 przystąpiliśmy do akcji Narodowego Czytania Balladyny Juliusza Słowackiego.
Podczas coraz bardziej przedłużającego się zdalnego nauczania, kiedy nauczyciele i uczniowie zaczynają za sobą tęsknić, a samodzielna nauka nużyć, warto zrobić coś, co urozmaici monotonię. W Zespole Szkół CKR w Starym Lubiejewie postawiono na media i interakcję na linii nauczyciel - uczeń.
W dniu 22 czerwca 2020 r. w Zespole Szkół CKR w Kowalu rozpoczęły się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Swoją wiedzę i umiejętności będą sprawdzali uczniowie klasy III Technikum kształcącym w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz klasy trzeciej Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie kucharz i mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych.
Dobiegła końca akcja Pochwal się swoim pupilem zainicjowana przez Szkolne Koło Wolontariatu.
Z dumą i radością informujemy, iż do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu właśnie dotarły, zamówione wcześniej złote odznaki z logo szkoły.