Z życia szkoły
Dzień Patrona Szkoły
Po raz XXVII w historii Leśniańskiej Szkoły, której patronuje Wincenty Witos 03 lutego 2020 roku odbył się apel i konkurs wiedzy o Patronie Szkoły

Po raz XXVII w historii Leśniańskiej Szkoły, której patronuje Wincenty Witos 03 lutego  2020 roku odbył się apel i  konkurs wiedzy o Patronie Szkoły, którego mottem były słowa Wincentego Witosa: „Być równy innym!”.  Ideą apelu i  konkursu było przybliżenie uczniom klas pierwszych postaci Patrona Szkoły i historii ruchu ludowego oraz budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa kulturowego. Młodzież odśpiewała hymn szkoły, złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod pomnikiem Patrona oraz obejrzała film o Wincentym Witosie pt. „ Być równy innym”.

W tegorocznym konkursie „WincentyWitos – Patron mojej szkoły” zwyciężyła drużyna klasy  I Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, II miejsce zajęła drużyna klasy I Technikum w zawodzie technik weterynarii a  na III miejscu uplasowała się  klasa I a Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. W rozgrywkach indywidualnych I miejsce zajęła Gabriela Mirończuk uczennica klasy  I Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych,  II miejsce - Michał Daniluk uczeń  klasy I a Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, a  III miejsce - Adam Protasiuk uczeń  klasy I Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Wszyscy laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.