Z życia szkoły

Nasze działania zmierzają do łączenia nowoczesności z szacunkiem do przeszłości. W wyniku prowadzonych prac remontowych dwa bloki skały wapiennej, które znajdowały się na terenie naszej szkoły od bardzo dawna, powoli zyskują nowe oblicze. Pory roku, odpowiednia pogoda, są niezbędne w wegetacji roślin . Zależność pomiędzy życiem na Ziemi a uprawą roli i pozyskiwaniem plonów jest bezsporna, co w sposób szczególny rozumieją osoby związane z rolnictwem.
Kwiecień kojarzy się nam, Polakom, z obchodami upamiętnienia zbrodni katyńskiej oraz katastrofą polskiego samolotu Tu - 154 w Smoleńsku.
W dniu 30 marca 2022 roku w naszej szkole odbyła się akcja Honorowego Oddania Krwi. Akcję przeprowadzono w specjalnym autokarze Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Warszawy. Do oddania krwi zgłosiło się 74 uczniów naszego Zespołu, krew oddało 24. Pobrano 10 litrów i 800 ml krwi.
W naszej szkole w dniach 28-31.03.2022 r. dzięki współpracy z MODR, dla dwóch grup uczniów, odbyło się szkolenie na temat stosowania środków ochrony roślin przy użyciu naziemnej aparatury przeznaczonej do stosowania środków ochrony roślin.
2 kwietnia przypadała 17 rocznica śmierci patrona naszej szkoły Jana Pawła II.
Odbyła się kolejna edycja konkursu przygotowanego i zorganizowanego przez nauczycieli ZSCKR w Bydgoszczy.
Kolejna grupa uczniów z klas mundurowych (3MT oraz 3I4M) w dniu 29 marca 2022 rozpoczęła szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP, które trwać będzie do końca roku szkolnego.
ZSCKR w Bydgoszczy od kilku lat owocnie współpracuje z Politechnika Bydgoską. Tym razem braliśmy udział w Debacie Oksfordzkiej.
Tradycją szkoły jest wyjazd młodzieży klas maturalnych na pielgrzymkę dziękczynno - błagalną do miejsc kultu religijnego.
ZSCKR w Leśnej Podlaskiej gości w murach szkoły uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Białej Podlaskiej oraz Szkoły Podstawowej w Sitniku.
TURNIEJ KLAS obchodzony w naszej szkole w pierwszy dzień wiosny swoją tradycją sięga już ponad trzydziestu lat.
W dniu 17 marca 2022 r. odbyła się akademia szkolna poświęcona Patronowi Szkoły, którym jest od dnia 14 października 19994 r. Król Kazimierz Wielki. Podczas akademii mogliśmy poznać naszego Patrona nie tylko jako potężnego, mądrego władcę, ale również człowieka z krwi i kości, pełnego słabostek i ludzkich odruchów.