Z życia szkoły
W hołdzie naszemu Patronowi – Kazimierzowi Wielkiemu
W dniu 29 kwietnia 2024 r. społeczność szkoły uczestniczyła w obchodach Dnia Patrona, który odbył się na terenie sali gimnastycznej ZSCKR w Kowalu. Młodzież zaprezentowała najważniejsze informacje na temat Kazimierza Wielkiego dotyczące życia ostatniego króla z dynastii Piastów, jego osiągnięć dla kraju.

Uczniowie wyrecytowali wiersze i ballady o królu. Na zakończenie głos zabrał Pan Dyrektor dziękując wszystkim za zaangażowanie. Wcześniej reprezentanci z poszczególnych klas naszej szkoły zmagali się także z dyktandem ortograficznym, dotyczącym życia i działalności naszego Patrona. Pierwsze miejsce zajęła klasa III Tż, drugie miejsce ex aequo II Tż i IV Tż, trzecie miejsce IV Tm.