Kursy i Szkolenia
Kurs animatora czasu wolnego
Kurs animatora czasu wolnego

W ostatnim czasie uczniowie technikum turystyki na obszarach wiejskich wzięli udział w kursie animatora czasu wolnego podczas którego nauczyli się wielu gier zabaw oraz metod animacji, które z pewnością wykorzystają w swojej przyszłej pracy organizując animacje gościom w swoich gospodarstwach agroturystycznych. Po zakończonym kursie uczniowie zdali egzamin oraz otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.