Kursy i Szkolenia
Kursy Pasterskie
W sobotę, 7 maja br. odbyła się uroczysta inauguracja Kursów Pasterskich w ZSCKR Nowy Targ. Organizatorem tegorocznej edycji Kursu Bacy oraz Kursu i stażu zawodowego Czeladnika Juhasa jest Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach, a całe przedsięwzięcie finansuje Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich działający przy Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Uroczystego otwarcia kursów dokonali: pani Anna Szczęch –  wicedyrektor departamentu, pan Andrzej Gąsienica Makowski  – prezes Stowarzyszenia Produktu Górskiego, pan Józef Michałek – koordynator wojewódzkiego programu Owca plus, pan Jacek Róg – wicedyrektor Małopolskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Myślenicach oraz pan Łukasz Fudala – dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu.

Kursy realizowane są w ZSCKR Nowy Targ, a zajęcia będą odbywały się w weekendy w okresie od 07 maja do 23 maja 2022 r.

Kurs bacowski jest skierowany do doświadczonych już baców, chcących potwierdzić swoje umiejętności certyfikatem. W  kursie tym uczestniczy 16 osób i będą się oni  skupiali przede wszystkim na ugruntowaniu swojej dotychczasowej wiedzy  oraz przygotowaniu do egzaminu.

 Z kolei kurs na czeladnika juhasa ma nie tylko przygotować kandydata do pracy, ale przygotować go  do pełnienia w przyszłości roli bacy. 18 osób bierze udział w zajęciach teoretycznych i będą oni również mieli przygotowanie praktyczne tj. 150 godzin zajęć praktycznych na bacówce w sezonie wypasów.

Pomysł organizacji kursów zrodził się z potrzeby wsparcia ginących zawodów, promocji pasterstwa i związanych z nim tradycji oraz dbałości o górskie obszary Małopolski.

ZSCKR Nowy Targ całym sercem podpisuje się pod tego typu inicjatywami. Jesteśmy dumni, że w Ludźmierzu, w naszej tymczasowej siedzibie, w kolebce kultury góralskiej, możemy gościć pasjonatów rzemiosła pasterskiego.