Wyjazdy

W dniu 26 kwietnia 2022r. uczniowie klasy 4 TM i klasy 4TŁ po raz ostatni w swojej szkolnej karierze uczestniczyli w wycieczce do Rzeszowa. Był to wyjazd na Dni Otwarte Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.
25 kwietnia 2022 r. uczniowie kl. III TŁg udali się na wycieczkę dydaktyczno – krajoznawczą do Krakowa.
Tradycyjnie młodzież z klas maturalnych uczestniczy w Pielgrzymce na Jasną Górę. W tym roku również uczniowie klasy 4Tmż razem z wychowawcą i nauczycielami w dniu 31 marca 2022 roku wzięli w niej udział.
W dniu 30 marca udaliśmy się wraz z opiekunami do Rzeszowa. W planie mieliśmy dużo atrakcji: wizyta w Instytucie Pamięci Narodowej, film Mistrz oraz restauracja orientalna w Dębicy.
25 marca 2022 roku uczniowie kl. I ZM zwiedzili Muzeum historyczne w Bliźnie, gdzie w czasie II wojny światowej znajdował się poligon broni rakietowej wojsk niemieckich.
W Kielcach, stolicy województwa świętokrzyskiego, w dniach 18-20.03.2022 odbyły się XXVII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH zorganizowane pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tym czasie dziewięć miejskich hal wypełniło się nowoczesnymi produktami rolniczymi: sprzętami, maszynami, narzędziami, urządzeniami, środkami do produkcji roślinnej, akcesoriami dla rolnictwa i budownictwa inwentarskiego.
W niedzielne popołudnie, 27 uczniów naszej szkoły, kształcących się w zawodzie technik technologii żywności oraz technik żywienia i usług gastronomicznych wraz z opiekunami wyruszyło do Grecji, aby zrealizować praktyki zawodowe.
W listopadzie 2021 r. kolejna 18 osobowa grupa uczniów ZSCKR w Oleszycach wzięła udział w 3-tygodniowych praktykach zawodowych w hiszpańskich przedsiębiorstwach. Tym razem w słonecznej Sewilli tajniki hiszpańskiej kuchni odkrywały uczennice kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych. Praktyki zostały zorganizowane w ramach projektu Kompetencje zawodowe w europejskim wymiarze finansowanego z programu Unii Europejskiej Erasmus+.
Dobrze jest rozwijać swoją wiedzę na temat regionu w którym się mieszka, czy uczy. Wiedza ta powinna być podparta wiadomościami związanymi z historią tego miejsca. Tak też w dniu 2 grudnia br. uczniowie z klasy II HTR postanowili odwiedzić Muzeum Regionalne w Pułtusku.
Dnia 9 listopada 2021 r. – uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami udali się do Multikina we Włocławku na film o bł. kard. Wyszyńskim, który był niezwykłą postacią historyczną dla naszej Ojczyzny, jak i również dla naszej diecezji włocławskiej, w której przyjął święcenia kapłańskie. Po filmie młodzież z opiekunami udała się na włocławską tamę, aby pomodlić się przy miejscu męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego oraz wysłuchać historii Jego życia.