Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w SANDOMIERZU - MOKOSZYNIE
Adres

ul. Mokoszyńska 1

27-600 - Sandomierz

woj.świętokrzyskie

tel. 15 832-34-71

email: mokoszyn1@interia.pl

www: www.mokoszyn.pl

ZSCKR im. ZIEMI SANDOMIERSKIEJ

 

12 marca 1968 roku, kiedy został oddany do użytku nowy budynek szkoły wraz z salą gimnastyczną, szkoła otrzymuje imię Ziemi Sandomierskiej oraz sztandar.

Ziemia Sandomierska

Ziemia Sandomierska (łac. Terra Sandomiriensis) to polska jednostka terytorialna, położona między Pilicą a Wisłą oraz między Sanem a Dunajcem. Geograficznie obejmuje tereny zajmujące Wyżynę Sandomierską i Kotlinę Sandomierską i sięga po Wyżynę Lubelską i Roztocze. Od średniowiecza wraz z ziemią krakowską tworzyły tzw. Małopolskę. Zakres obszarowy ziemi sandomierskiej zmieniał się wydzielając ziemię lubelską, ziemię łukowską i ziemię stężycką. Główna część obszaru została włączona w XIV wieku do województwa sandomierskiego. Głównymi ośrodkami ziemi sandomierskiej były miasta Sandomierz i Wiślica gdzie rozwijało się osadnictwo, handel i rolnictwo. Razem z ziemią krakowską spinała w jedną całość Małopolskę. Odrębność ziemi sandomierskiej podkreślono w testamencie Bolesława Krzywoustego, czyniąc ją jedną z dzielnic.

Herb ziemi sandomierskiej w tarczy hiszpańskiej:

Jan Długosz zawarł opis herbu ziemi sandomierskiej w dziele z lat 1464-1480, gdzie napisał:

„…Sandomiriensis terra tercia in ordine, que tres pro prima parte barras glaucas et rubeas portat, in secunda triplicem ordinem stellarum, et qoulibet ordine quatuor stellas, in campo celestino defert…”

Herbu tego używało województwo sandomierskie z okresu I Rzeczypospolitej i z okresu Królestwa Kongresowego. Obecnie elementy herbu zostały umieszczone m. in. w herbach powiatów: przysuskiego, radomskiego, sandomierskiego i szydłowieckiego oraz województwa świętokrzyskiego.

Obecnie w języku potocznym Ziemia Sandomierska oznacza najbliższy obszar Sandomierza, ma znaczenie wyłącznie geograficzne, nawiązujące do historycznej ziemi sandomierskiej, następnie do województwa sandomierskiego z Rzeczypospolitej Obojga Narodów czy też rzymskokatolickiej diecezji sandomierskiej.