Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w SANDOMIERZU - MOKOSZYNIE
Adres

ul. Mokoszyńska 1

27-600 - Sandomierz

woj.świętokrzyskie

tel. 15 832-34-71

email: mokoszyn1@interia.pl

www: www.mokoszyn.pl

BAZA DYDAKTYCZNA

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego jest jedną z najstarszych szkół typu zawodowego w regionie.

Obecnie na bazę dydaktyczną składają się:

 

 • budynek szkolny, w którym znajdują się pomieszczenia administracyjne szkoły oraz nowoczesne pracownie przedmiotowe, w tym 2 informatyczne, biblioteka z centrum multimedialnym, świetlica szkolna, sala gimnastyczna oraz gabinet pielęgniarki szkolnej,
   
 • boisko sportowe,
   
 • budynek mechanizacji z parkiem maszynowym i pracowniami przedmiotów zawodowych,
   
 • gospodarstwo szkolne o powierzchni 77,8 ha,
   
 • internat wraz ze stołówką,