Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w SANDOMIERZU - MOKOSZYNIE
Adres

ul. Mokoszyńska 1

27-600 - Sandomierz

woj.świętokrzyskie

tel. 15 832-34-71

email: mokoszyn1@interia.pl

www: www.mokoszyn.pl

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY


CZTEROLETNIE TECHNIKUM DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM W ZAWODACH:

 • technik weterynarii
 • technik architektury krajobrazu
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik inżynierii środowiska i melioracji
 • technik ogrodnik
 • technik rolnik
 • technik turystyki wiejskiej
 • technik agrobiznesu

 

PIĘCIOLETNIE TECHNIKUM DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAWODACH:

 • technik weterynarii
 • technik architektury krajobrazu
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik inżynierii środowiska i melioracji
 • technik ogrodnik
 • technik rolnik
 • technik turystyki wiejskiej
 • technik agrobiznesu

 

TRZYLETNIA SZKOŁA BRANŻOWA PIERWSZEGO STOPNIA DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAWODACH:

 • mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • ogrodnik