ZS CKR W Nadrożu Erasmus - Grecja 2024 - PRAKTYKI MECHANIZACJA ROLNICTWA I AGROTRONIKA