Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu
Adres

Nadróż 1

87-515 - Rogowo

woj.kujawsko-pomorskie

tel. 54 270-31-12

email: sekretariat@zs4nadroz.pl

www: zsnadroz.edupage.org

Nasze Wiadomości
ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ W NADROŻU ZAPRASZA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH DO UDZIAŁU W VII PRZEGLĄDZIE POEZJI I PROZY JANA PAWŁA II PIELGRZYM POKOJU
Dnia 8 grudnia 2022 r w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu odbył się międzyszkolny konkurs świąteczny pt. "Tradycyjne nakrycie stołu Bożonarodzeniowego".
"Książki kochają każdego, kto je otwiera, dając mu poczucie bezpieczeństwa i przyjaźń, niczego w zamian nie żądając...' Cornelia Funke
Inne święta służą jedynie przypomnieniu, dzień drzewa wskazuje zaś na przyszłość - powiedział w 1872 r. Amerykanin Julius Sterling Morton, inicjator Święta Drzewa.
Uczniowie klas IV kształcący się na kierunkach technik architektury krajobrazu, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik weterynarii odbyli 4 - tygodniową praktykę zawodową w terminie od 5 września do 3 października
Jedną z metod nowoczesnego nauczania są wyjazdy zawodozanwcze. W tym roku Agro Show w Bednarach odwiedziło 42 uczniów wraz z opiekunami ZS CKR w Nadożu kształcących się w technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technikum rolniczym
Jest to konsekwencją podpisanego dnia 29.04.2022 r. porozumienia o współpracy pomiędzy Prorektor ds. Kształcenia i Spraw Studenckich dr hab. inż. Małgorzatą Gotowską, prof. Politechniki Bydgoskiej a mgr inż. Anną Banasiak Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu. Intencją partnerstwa jest rozwijanie efektywnej współpracy między środowiskiem akademickim i szkolnym oraz wymiana wiedzy i doświadczeń. Dyrektor ZSCKR zwiedziła Wydział i odwiedziła Katedrę Inżynierii Środowiska. Pracownicy uczelni zaprezentowali laboratoria badawcze i dydaktyczne. Na efekty podpisanego porozumienia młodzież nie musiała długo czekać. Na zaproszenie Uczelni wszyscy uczniowie ZSCKR uczestniczyli w warsztatach zawodowych.
Grupa wojskowa ZS CKR w Nadrożu odbyła w dniach 27 – 28 maja 2022 r. szkolenie wojskowe.
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nadrożu to szkoła prowadzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przygotowuje przyszłe kadry do pracy w zawodach rolniczych i szeroko rozumianych zawodach okołorolniczych. Aby młody człowiek, wkraczający w życie zawodowe był do niego jak najlepiej przygotowany potrzebuje nowych umiejętności, które nie zawsze w pełnym zakresie może zdobyć podczas lekcji. Dlatego szkoła organizuje bezpłatne kursy dotyczące różnych obszarów. Przyszli technicy weterynarii odbyli w maju tygodniowy, bezpłatny kurs inseminacji bydła i trzody chlewnej.
Rolnictwo to jedna z najważniejszych gałęzi gospodarki. W sposób szczególny jego wagę podkreślają wydarzenia za naszą wschodnią granicą, które odcisnęły swoje negatywne piętno na życiu ludności. Potrzebni są profesjonaliści, którzy będą w stanie sprostać nowym wyzwaniom.
Wyjazdy zawodozawcze to jeden z najlepszych sposobów na poznanie swojego przyszłego miejsca pracy. Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nadrożu regularnie korzystają z tej formy nauki.
Nasze Video
Nasze Zdjęcia