ZS CKR w Nadrożu Erasmus - Grecja 2024 - PRAKTYKI MECHANIZACJA ROLNICTWA I AGROTRONIKI