Targi i Pokazy
Udział w Narodowej Wystawie Rolniczej w Poznaniu
Nasza szkoła w dniach 30.11.2018 - 02.12.2018 r. uczestniczyła w Narodowej Wystawie Rolniczej zorganizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i pokazała tradycję rodzimej wsi oraz współczesne osiągnięcia agrotechniki. W otwarciu Wystawy udział wziął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda i Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Prezydent podkreślił rolę, jaką odegrali mieszkańcy wsi w naszej historii oraz ich wpływ na rozwój gospodarczy. Na Wystawie gościło ponad 200 wystawców. Byli wśród nich producenci i przetwórcy rolni, organizacje branżowe, gospodarstwa agroturystyczne, koła gospodyń wiejskich, instytuty badawcze, uniwersytety przyrodnicze, szkoły rolnicze i muzea.

Nasza szkoła w dniach 30.11.2018 - 02.12.2018 r. uczestniczyła w Narodowej Wystawie Rolniczej zorganizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i pokazała tradycję rodzimej wsi oraz współczesne osiągnięcia agrotechniki. W otwarciu Wystawy udział wziął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Dudai Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Prezydent podkreślił rolę, jaką odegrali mieszkańcy wsi w naszej historii oraz ich wpływ na rozwój gospodarczy. Na Wystawie gościło ponad 200 wystawców. Byli wśród nich producenci i przetwórcy rolni, organizacje branżowe, gospodarstwa agroturystyczne, koła gospodyń wiejskich, instytuty badawcze, uniwersytety przyrodnicze, szkoły rolnicze i muzea. Podczas Narodowej Wystawy Rolniczej swoje stoiska prezentowały 52 szkoły rolnicze prowadzone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Został zorganizowany dla sieci tych szkół „Konkurs na najładniejsze stoisko wystawiennicze”. Oceniano między innymi wkomponowanie w stoisko elementów narodowych, atrakcyjność oferty edukacyjnej prezentowanej na stoisku, oryginalność zabudowy, wykorzystanie tradycji, kultury, zwyczajów i obrzędów życia na wsi oraz lokalnych i regionalnych produktów kulinarnych. Stoisko naszej szkoły cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ze względu na bardzo oryginalną ekspozycję ukazującą dawną wieś, połączoną z degustacją wyrobów naszej regionalnej kuchni kujawskiej. Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tak ważnym wydarzeniu, mającym na celu promocje polskiej wsi.