Fragment części artystycznej Jubileuszu 60 lecia ZSCKR w Kamieniu Małym