Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach
Adres

Sędziejowice Kolonia 10

98-160 - Sędziejowice

woj.łódzkie

tel. 43 67 710 04

email: dyrektor@zsrgrabski.pl

www: zsrgrabski.pl

Staże i projekty europejskie

 Dzięki współpracy z zagranicą młodzież Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach ma możliwość zwiedzić takie kraje jak: Czechy, Ukraina, Niemcy, Francja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Włochy, Wielka Brytania, Portugalia czy Hiszpania. Już wielokrotnie dokonywaliśmy wymiany młodzieży z tymi krajami, a możliwości wyjazdu, dzięki sponsorom i środkom z UE mają również mniej zamożni uczniowie.

 Szkoła współpracuje z brytyjską organizacją szkoleniową Tellus Education Group i organizuje także praktyki od kilku już lat. Współpraca w ramach europejskiego programu "Socrates-Comenius" z francuską szkołą rolniczą "Lycee, Techn. Agricol" z Vesoul owocuje systematyczną wymianą młodzieży z obydwu krajów. Nasi uczniowie zwiedzają Francję, bawią się z francuską młodzieżą, rozgrywają mecze sportowe, a nawet uczestniczą w lekcjach języków obcych.  W latach 2005 - 2007 nasza szkoła nawiązała współpracę ze szkołą w Bors na terytorium Rumunii oraz ze szkołą w węgierskim Szecseny.

Dzięki programowi Leonadro da Vinci oraz Erasmus+ nasi uczniowie mają możliwość odbywania praktyk zawodowych w Bułgarii nad morzem Czarnym (Sozopol) oraz w słonecznej Hiszpanii (Walencja) i pięknym Rzymie, w Plymouth w Wielkiej Brytanii, w Portugalii (Barcelos) i Turynie.....

Z doświadczenia wiemy, że wymiana uczniów i współpraca szkół zawsze owocuje w przyszłości nawiązywaniem znajomości, a nawet przyjaźni.

 

Wybierając Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach z pewnością będziecie zwiedzać Europę nie z okien turystycznego autokaru, lecz poznacie jej rejony i mieszkańców takimi jakimi są naprawdę. Nie ma bowiem ucznia naszej szkoły, który nie odwiedziłby Portugalii, Francji, Ukrainy, Węgier, Bułgarii, Czech, Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Słowacji czy Niemiec.