Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach
Adres

Sędziejowice Kolonia 10

98-160 - Sędziejowice

woj.łódzkie

tel. 43 67 710 04

email: dyrektor@zsrgrabski.pl

www: zsrgrabski.pl

Opis szkoły

Zespół Szkół Rolniczych w Sędziejowicach to szkoła z blisko 100-letnia tradycją. 

Kompleks budynków szkolnych położony jest w centrum Polski na terenie pięknego parku. Uczniowie, nauczyciele oraz goście odwiedzający naszą szkołę mogą podziwiać rozmaite gatunki drzew i roślin rosnących w parku, a także XIX - wieczny dworek budzący zainteresowanie konserwatorów zabytków.

 Szkoła posiada wieloletnią tradycję i gwarantuje wysoki poziom nauczania. 

Ponadto młodzież może uczyć się języków obcych tj. języka angielskiego i niemieckiego. Może również uzyskać uprawnienia w zakresie:

- prawa jazdy na ciągnik i samochód (kategorie B i T)

- usług gastronomicznych

    Wiedzę praktyczną nasi uczniowie zdobywają w dobrze wyposażonych warsztatach szkolnych z nowoczesnym parkiem maszynowym a także w doskonale przygotowanych pracowniach.  Podczas praktyk młodzież poznaje specyfikę pracy w gospodarstwach indywidualnych oraz instytucjach związanych rolnictwem i gospodarką żywnościową.

Uczniowie naszej szkoły podwyższają swoje umiejętności także dzięki praktykom zagranicznym.

Szkoła podjęła w ramach programów "Pauci", "Socrates", "Leonardo Da Vinci", Erasmus+ współpracę ze szkołami nie tylko rolniczymi z Francji, Niemiec, Czech,  Węgier, Bułgarii, Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii i Rumunii oraz bardzo ożywiła kontakty ze szkołą w Równem na Ukrainie. Dzięki tak szerokiej współpracy możliwe są systematyczne wizyty naszej młodzieży w różnych krajach Europy, nawiązywanie przyjaźni i poznawanie codzienności życia innych narodów. 

Szkoła dba o przyjemne i pożyteczne spędzanie wolnego czasu przez swoich wychowanków. Daje możliwość uczestnictwa  w zajęciach sportowych (piłka siatkowa, koszykowa, lekkoatletyka, pływanie, podnoszenie ciężarów), organizuje obozy sportowe, koncerty muzyki poważnej, wyjazdy na Międzynarodowe Targi Poznańskie, wyjazdy do łódzkich teatrów.

Każdego roku młodzież ZSR w Sędziejowicach bierze udział w ogólnopolskich imprezach turystycznych.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą także w olimpiadach. Zajmują czołowe miejsca w Olimpiadzie Ekologicznej, Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych i innych konkursach.

Uczniom zamiejscowym ZSR w Sędziejowicach oferuje zakwaterowanie i wyżywienie w internacie, który znajduje się w budynku przylegającym do szkoły. 

Położenie miejscowości Sędziejowice przy trasie Łódź - Wieluń zapewnia dogodne połączenie komunikacyjne z wieloma miejscowościami.