Aktualności
Żywe Witryny Historii podczas Odpustu Bł. Wincentego Kadłubka
Żywe Witryny Historii podczas Odpustu Bł. Wincentego Kadłubka

Młodzież z ZSCKR w Sandomierzu – Mokoszynie po raz trzeci wzięła udział w „ Żywych witrynach historii” zorganizowanych z okazji Odpustu na cześć bł. Wincentego Kadłubka. Uczniowie klasy 3 technikum weterynarii ożywili historyczne postaci takie jak: Stanisław Bartolon, Marcin z Urzędowa, św. Jacek Odrowąż, Bł. Sadok i 48 Męczenników. W żywej lekcji historii uczestniczyli: Karol Rosowski, Gabriel Kargulewicz, Bartosz Zaucha, Anna Kachniarz, Weronika Śmiech, Amelia Ura, Patrycja Rybacka, Aleksandra Czajka, Dorota Siwiec. Młodzież z wielkim zaangażowaniem odgrywała powierzone im role.

Cała uroczystość odpustowa rozpoczęła się na dziedzińcu Wyższego Seminarium Duchownego przy kościele św. Michała, gdzie została zasadzona druga już lipa ufundowana przez ZSCKR w Sandomierzu – Mokoszynie. Drzewo otrzymała imię Barbara Jagiellonka, była to jedyna królowa urodzona w Sandomierzu. Pierwsza lipa, również podarowana przez naszą szkołę, nosi imię Adelajda Domicela, księżniczka pochowana w kościele św. Jakuba. Opiekę nad młodzieżą sprawowały: pani Halina Skorupa i pani Agnieszka Woźniak.