Konkursy i Warsztaty
ZWYCIĘSTWO TOMASZA WŁOSA W IV EDYCJI KONKURSU WIEDZY ROLNICZEJ IM. TADEUSZA SKIBY
21 marca 2024 roku na Rynku Handlowym w Elizówce odbyła się IV edycja Konkursu Wiedzy Rolniczej im. Tadeusza Skiby zorganizowana przez Lubelska Izbę Rolniczą pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty.

21 marca 2024 roku na Rynku Handlowym w Elizówce odbyła się IV edycja Konkursu Wiedzy Rolniczej im. Tadeusza Skiby zorganizowana przez Lubelska Izbę Rolniczą pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. W uroczystościach uczestniczyło wielu gości i sponsorów, którzy ufundowali nagrody i upominki wszystkim 31 uczestnikom z 11 szkół rolniczych z województwa lubelskiego.

                Pierwsze miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 3000 złotych zdobył przedstawiciel naszej szkoły Tomasz Włos, który jest uczniem II klasy Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

                W organizację tegorocznego konkursu włączył się także Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, który nagrodził laureatów dyplomem, gwarantującym podjęcie studiów na kierunkach przyrodniczo – rolniczych uczelni.

                Gratulujemy sukcesu tegorocznemu zwycięzcy i zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w kolejnych edycjach konkursu.