Z życia szkoły
Zakończenie Roku Szkolnego klas maturalnych w ZS CKR w Gołotczyźnie.
Kolejny rocznik "Bratniaków" opuścił szkolne mury.

26 kwietnia 2019 r. społeczność ZS CKR w Gołotczyźnie uroczyście pożegnała tegorocznych maturzystów. Był o szczególny dzień dla uczniów, którzy właśnie zakończyli kolejny etap swojego życia – ukończyli szkołę średnią.

Po oficjalnym rozpoczęciu uroczystości nastąpiło wręczenie upragnionych świadectw, nagród i wyróżnień. Nagrody książkowe otrzymali uczniowie, którzy zapracowali na świadectwo z wyróżnieniem, oraz Ci, którzy uzyskali średnią powyżej 4,00. Ponadto zostały wręczone nagrody specjalne dla uczniów wykazujących się szczególnymi zaangażowaniem się w życie szkoły oraz w zajęcia pozaszkolne.

Uczniowie klas trzecich pożegnali swoich starszych kolegów słodkimi upominkami i miłymi słowami.

Powodzenia w dorosłym życiu