Aktualności
Zakończenie roku szkolnego 2019/20
Dyrektor Roman Malicki pięknym cytatem: Szkoła musi być narodowa! Szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej i narodowej. I musi wychować w tym duchu… pożegnał odchodzących na wakacje uczniów. Powiedział iż ma nadzieję, że Grono Pedagogiczne w tym niezwykle trudnym czasie sprostało swoimi działaniami, postawą oraz zaangażowaniem, słowom wielkiego Polaka Kardynała Stefana Wyszyńskiego- Prymasa Tysiąclecia .

Ten rok był trudny szczególnie dla klas pierwszych, które po półrocznym pobycie w szkole  musiały mierzyć się z nauką na odległość.  Mimo trudnego wyzwania jako placówka dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza nawet na chwilę nie pozostawiliśmy uczniów bez wsparcia. Staraliśmy się kształtować postawy młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem wpajania wiedzy, kultury osobistej, szacunku i miłości do ojczyzny.

A uroczystość zakończenia roku szklonego 2019/2020 jest wyjątkowa bo i nauczanie w II semestrze było inne –zdalne- i to jest okazja do podziękowań szczególnie tym, którzy swoją pracowitością, systematycznością oraz odpowiedzialnością osiągnęli wysokie wyniki w nauce.

Przekazał  wyrazy uznania i szacunku rodzicom wręczając  listy gratulacyjne. Wskazał kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz przekazał najlepszym uczniom stypendium szkolne I  stopnia ( średnia 5,0 i powyżej) i  stypendium szkolne II stopnia (średnia  4,5 i powyżej). Nagrodził za wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie nagrodami książkowymi. Pogratulował  też osiągnięć tym, którzy godnie reprezentowali naszą szkołę podczas konkursów, olimpiad i zawodów sportowych, dziękując za działalność charytatywną i okazanie empatii  drugiemu człowiekowi.

Pan Dyrektor Roman Malicki na spotkaniu z uczniami kończącymi edukację  w naszej szkole czyli klasą III BBA powiedział:

Drodzy Absolwenci!

„Dzisiejsze to ostatnie z wami  spotkanie w takim gronie, a dla was to początek nowego czasu i drogi ku dorosłości i odkrywaniu własnych możliwości. Wyznaczcie sobie cel, który zamierzacie osiągnąć. Ja życzę wam odwagi, wiary w siebie i dotarcia  do wyznaczonego celu”.

Gronu Pedagogicznemu podziękował za włożony trud, za życzliwość i troskę o kształtowanie właściwych postaw młodzieży w tak trudnym dla nas wszystkich czasie.

Słowa wdzięczności skierował również do Rady Rodziców, która swoją postawą i zrozumieniem wspomaga działania nauczycieli.

Pan dyrektor zakończył swoje wystąpienie optymistycznie  „mam nadzieję, że przyszły rok szkolny będzie bardziej  udany i będziemy mogli spotykać się nie tylko online”.

 

Życzył wszystkim słonecznych i bezpiecznych wakacji.

A. Sobotka

Foto: A. Barchanowicz