Kursy i Szkolenia
Zajęcia w naszym szkolnym laboratorium...
Dnia 3 grudnia w klasie 2 LTP w czasie zajęć z przedmiotu - Rozród i inseminacja zwierząt odbyło się spotkanie z p. dr inż. Dorotą Hering reprezentującą Małopolskie Centrum Biotechniki, które zajmuje się pobieraniem i oceną nasienia a także jego sprzedażą w terenie. Zajęcia miały charakter praktyczny na których uczniowie mieli możliwość zgłębienia swojej wiedzy w zakresie rozrodu oraz dowiedzenia się jak wygląda przechowywanie nasienia. Dodatkowym atutem zajęć były rekwizyty użyte podczas prezentacji: narzędzia służące do poboru nasienia od buhajów mi.in. słomki do inseminacji. Uczniowie dowiedzieli się, że aby prawidłowo za inseminować samicę, nasienie musi być zamrożone.

Dlatego też pani doktor inż. przywiozła pojemnik z ciekłym azotem. Następnie na oczach uczniów pokazała w jaki sposób należy umieścić pobraną próbkę w przeznaczonym do tego pojemniku. Ponadto uczniowie mogli własnoręcznie wypisać zaświadczenia inseminacyjne.

Drugoklasiści bogatsi o nowe doświadczenie, otrzymali katalogi buhajów oraz zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.