Konkursy i Warsztaty
Zajęcia praktyczne w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim
Młodzież klasy I Technikum w zawodzie technik weterynarii 18.05.2021 r. uczestniczyła w zajęciach praktycznych z zakresu chowu i hodowli zwierząt oraz zootechniki w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim.

Młodzież klasy I Technikum w zawodzie technik weterynarii 18.05.2021 r. uczestniczyła w zajęciach praktycznych z zakresu chowu i hodowli zwierząt oraz zootechniki w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim.

Stadnina Koni w Janowie Podlaskim to najstarsza państwowa stadnina koni w Polsce. Znana jest przede wszystkim z hodowli cenionych na całym świecie koni czystej krwi arabskiej. Poza tym prowadzona jest hodowla bydła mlecznego – stado liczy 600 sztuk, w tym 400 sztuk krów dojnych.

Tematyka zajęć praktycznych obejmowała zapoznanie się z metodami chowu bydła mlecznego, technologią produkcji mleka krowiego oraz zastosowaniem nowych technologii w produkcji zwierzęcej.

Pan Andrzej Król - główny zootechnik, oprowadził uczniów po obiektach wykorzystywanych w hodowli bydła mlecznego i zapoznał ze specyfiką hodowli zwierząt gospodarskich. Uczniowie podczas wizyty w gospodarstwie poznali system doju, grupy technologiczne zwierząt, sposób zadawania paszy oraz metody wykrywania rui. Młodzież odwiedziła również zespół budynków magazynowych pasz sypkich, w tym silosy, pryzmy i rękawy paszowe. Dzięki zajęciom uczniowie pogłębili swoją wiedzę teoretyczną i mogli doskonalić umiejętności praktyczne w realnych warunkach pracy.

Serdecznie dziękujemy Panu Andrzejowi Królowi oraz wszystkim pracownikom Stadniny Koni Janowie Podlaskim za życzliwe przyjęcie i przekazaną wiedzę. Z pewnością uczniowie kształcący się w naszej szkole w zawodzie technika weterynarii jeszcze nie raz będą uczestniczyć w zajęciach praktycznych wyjazdowych w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim.