Konkursy i Warsztaty
Wyróżnienie w konkursie gwarowym
W dniu 12.04.2021 r. odbyło się w Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu rozstrzygnięcie wiosennego konkursu gwarowego: Wieśniane słowa- wieśniane nuty.

Inicjatywa ta miała na celu zainteresować młodzież przeszłością i współczesnością gwary i kultury Podhala, Spisza, Orawy i Pienin oraz rozbudzić wrażliwość artystyczną młodego pokolenia. Uczestnicy mogli recytować teksty o wiośnie dowolnych autorów piszących w gwarze lub stworzyć własną gadkę góralską.
W konkursie brała udział uczennica naszej szkoły z klasy II Technikum Technologii Żywności – Gabriela Turkot, która recytowała wiersz W. Szado-Kudasikowej i A. Skupnia-Florka. Za interpretację tych tekstów otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy recytatorce i życzymy dalszych sukcesów.