Kursy i Szkolenia
Wykład w ramach działań szkoleniowo - edukacyjnych p.n. Mazowieckie Dobre Praktyki i Tradycje Kulinarne
W dniu 24 października uczniowie ZS CKR w Starym Lubiejewie uczestniczyli w wykładzie na temat mleka i jego przetworów. Wykład poprowadził dr hab. Antoni Pluta, prof. SGGW, pracownik naukowy Wydziału Technologii Żywności w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytutu Nauk o Żywności, Katedry Technologii i Oceny Żywności, Zakładu Technologii Mleka.

Wykład został zorganizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Lokalną Grupę Działania „Zielone Sioło” oraz Zespół Szkół CKR w Starym  Lubiejewie. Osobą reprezentującą Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego była Pani Marzena Rogozińska, która wprowadziła słuchaczy w tematykę wykładu, Lokalną Grupę Działania „Zielone Sioło” reprezentowała Pani Agnieszka Sołowińska a szkołę dyrektor Roman Malicki wraz z nauczycielami i uczniami szkoły.

Uczniowie mieli okazję poznać aspekty żywieniowe mleka i jego przetworów, innowacje w technologii produkcji serów oraz zmiany proteolityczne zachodzące w procesie dojrzewania serów.  Atrakcyjny wykład poszerzył wiedzę uczniów w tematyce serowarstwa, a cenne wskazówki prowadzącego  pomogą uczniom dokonywać świadomych wyborów w zakupie mleka i przetworów mlecznych.

W imieniu Dyrekcji i uczniów naszej szkoły serdecznie dziękujemy wszystkim osobom odpowiedzialnym za organizację tego przedsięwzięcia,  a w szczególności tym, którzy nie mogli uczestniczyć w tym wydarzeniu – Panu Krzysztofowi Zaniewskiemu reprezentującemu Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i Pani prezes Lokalnej Grupy Działania „Zielone Sioło” Adriannie Rukat.

 

M. Falbowska

Foto: Ł. Minga