Wyjazdy
Wyjazd do płockiego ZOO i zwiedzanie miasta
16 maja 2024 r. uczniowie klasy 1 Technikum kształcący się w zawodzie technik weterynarii i 2 klasy Technikum kształcący się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki razem z wychowawczyniami wybrali się na wycieczkę do Płocka

W czasie jej trwania odwiedziliśmy ogród zoologiczny, w którym młodzież miała szansę zobaczyć i obserwować gatunki zwierząt z wielu stref klimatycznych na Ziemi, co sprawiło wszystkim uczestnikom wielką przyjemność. Następnie udaliśmy się na płocką starówkę, której niezaprzeczalnymi perełkami jest katedra i deptak miejski na ulicy Tumskiej, gdzie chłodziliśmy się wspaniałymi rzemieślniczymi lodami. W trakcie wyjazdu uczniowie mieli możliwość się zintegrować, co zaowocuje w przyszłości pozytywnymi relacjami rówieśniczymi i wychowawczymi.