Wyjazdy
Wycieczka dydaktyczna Lublin – Puławy
W dniach 10-11 maja 2022r. uczniowie klasy III Technikum w zawodzie technik weterynarii uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej Lublin-Puławy.

 

Pobyt w Lublinie uczniowie rozpoczęli od wizyty na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych z immunologii. W trakcie zajęć oznaczyli grupy krwi w układzie AB0 na podstawie reakcji aglutynacji. Następnie uczestnicy wycieczki udali się na Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, gdzie wzięli udział w wykładach na temat budowy i funkcjonowania układu rozrodczego samic oraz regulacji hormonalnej organizmu i wpływu hormonów na homeostazę. Po części teoretycznej przyszli technicy weterynarii mieli możliwość wykonania inseminacji, która jest bezpiecznym i bezbolesnym zabiegiem polegającym na umieszczeniu w macicy próby wyselekcjonowanego nasienia. Pierwszy dzień wycieczki młodzież zakończyła spacerem po Starym Mieście w Lublinie.

11 maja uczniowie gościli w Przychodni Weterynaryjnej Animal-Wet w Puławach. Pan Jacek Krasucki – doktor nauk weterynaryjnych przedstawił młodzieży zakres świadczonych przez przychodnię usług, zapoznał ich ze specjalistycznym sprzętem weterynaryjnym i omówił najciekawsze przypadki, zabiegi i operacje w swojej karierze lekarskiej.

Wizyta na uczelniach wyższych i w przychodni weterynaryjnej była dla młodzieży doskonałą okazją na poszerzenie swoich kompetencji i umiejętności zawodowych.

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie serdecznie dziękują Władzom Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ,Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i doktorowi nauk weterynaryjnych – Panu Jackowi Krasuckiemu za profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie zajęć oraz serdeczne przyjęcie uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej.