Z życia szkoły
Wręczenie zaświadczeń o środkach ochrony roślin oraz zaświadczeń uprawniających do pracy kombajnem zbożowym
Uczniowie klas trzecich Branżowej Szkoły I Stopnia w ZS CKR w Starym Lubiejewie kształcący się w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych otrzymali z rąk dyrektora szkoły Romana Malickiego zaświadczenia uprawniające do zakupu i stosowania preparatów chemicznych w gospodarstwie rolnym. Zaświadczenia są ważne przez pięć lat i zwalniają z udziału w obowiązkowych kursach umożliwiających stosowanie środków ochrony roślin przez rolników.

Pan dyrektor Roman Malicki, wręczając zaświadczenia zwrócił uwagę, że praca rolnika jest pełna zagrożeń, a ilość wypadków w  rolnictwie jest bardzo duża. Prosił, aby młodzi rolnicy przykładali dużą wagę do zapewnienia bezpiecznej pracy w swoich gospodarstwach.

Podczas tej samej uroczystości Pan dyrektor wręczył również zaświadczenia uprawniające do pracy kombajnem zbożowym uczniom klas: 3BB oraz 3BT.

Przypomniał również, że uczniowie kształcący się w naszej szkole w zawodach technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych otrzymują bezpłatnie, poza w/w zaświadczeniami także prawo jazdy kategorii T i B.

 

A. Sakowicz

Foto: A. Barchanowicz