Z życia szkoły
Wręczenie uprawnień do pracy kombajnem i zaświadczeń o ukończeniu kursu z zakresu stosowania środków ochrony roślin uczniom ZS CKR w Starym Lubiejewie
Uczniowie Zespołu Szkół CKR w Starym Lubiejewie w czasie nauki zdobywają nie tylko wiedzę podczas lekcji oraz zajęć praktycznych, ale uzyskują także dodatkowe uprawnienia i umiejętności.

W dniu 16 czerwca 2021 roku przy pięknej pogodzie i w pięknej scenerii na placu przed szkolnymi warsztatami z rąk pana dyrektora Romana Malickiego uczniowie klas 2B4 (technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki) oraz 2BGA (mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych) otrzymali zaświadczenia uprawniające do pracy kombajnem zbożowym. Przypomnieć należy, że podobnie jak prawo jazdy kategorii T i B, uprawnienie do pracy kombajnem nasi uczniowie uzyskują bezpłatnie.

Ważny dla każdego rolnika dokument otrzymali także uczniowie klasy 3BB, kończący 25 czerwca naukę w naszej szkole. Jest to zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego z zakresu stosowania środków ochrony roślin. Zaświadczenie to umożliwia zakup i stosowanie środków ochrony roślin w gospodarstwie. Jest ważne 5 lat i również bezpłatne dla naszych uczniów.

Jak można zobaczyć na zdjęciach, tuż po uroczystości jeden z jej uczestników również rozpoczął szkolenie kombajnem CLAAS Tucano 320... pod czujnym okiem instruktora...:).


A. Sakowicz
Foto: A. Barchanowicz