Aktualności
W ZS CKR w Kowalu zakończono egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie