Aktualności
Udział w akcji "Sprzątanie Świata"
Głównym celem akcji było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Akcja miała również na celu pokazanie  uczniom,  że  rozwiązaniem  problemu  zaśmieconego  środowiska nie  jest  tylko  coroczna    zbiórka  śmieci,  lecz  głównie  zmiana  nawyków  w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami. 

19 września uczniowie klasy I TMRiA pod opieką wychowawcy Marka Święcha i opiekuna  Pawła Kasprzyka uczestniczyli w Akcji Sprzątania Świata pod hasłem ”Sprzątanie świata w powiecie dębickim 2022 roku”. Akcję rozpoczęto  pogadanką na temat bezpieczeństwa oraz celów głównych akcji. Młodzież sprzątała teren lasów Jaworza Dolnego.  Akcja przebiegła szybko i sprawnie, a efekty pracy uczniów były zadowalające. Nagrodą dla młodzieży były pieczone kiełbaski  nad ogniem, przygotowane przez Leśnictwo Jaworze Dolne.  Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał uczniom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko oraz czystość otoczenia.