Kursy i Szkolenia
Szkolenie w Otrębusach
W dniach 10–11 października 2019 r. Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało warsztaty pn.: Zaburzenia związane z zachowaniem i problemy ze zdrowiem psychicznym jako współczesny problem w pracy wychowawczej i terapeutycznej w szkole. Warsztaty odbywały się w ośrodku Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca MAZOWSZE im. Tadeusza Sygietyńskiego w Otrębusach, a prowadził je p. Marcin Miller – terapeuta, pedagog, specjalista od spraw profilaktyki.

http://W dniach 10–11 października 2019 r. Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało warsztaty pn.: Zaburzenia związane z zachowaniem i problemy ze zdrowiem psychicznym jako współczesny problem w pracy wychowawczej i terapeutycznej w szkole. Warsztaty odbywały się w ośrodku Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca MAZOWSZE im. Tadeusza Sygietyńskiego w Otrębusach, a prowadził je p. Marcin Miller – terapeuta, pedagog, specjalista od spraw profilaktyki. Adresatami warsztatów byli nauczyciele, pedagodzy szkolni, wychowawcy internatów, doradcy metodyczni, doradcy zawodowi. Tematyka warsztatów obejmowała trudne zagadnienia dotyczące depresji wśród młodzieży, samouszkodzeń, a także zachowań suicydalnych (samobójczych). Dodatkową atrakcją szkolenia była możliwość zwiedzenia obiektu, w którym na co dzień ćwiczy i występuje zespół Mazowsze. Pracownik zespołu opowiedział historię powstania Mazowsza, przybliżył postać Miry Zielińskiej–Sygietyńskiej oraz Tadeusza Sygietyńskiego, podzielił się zakulisowymi tajnikami pracy, a także anegdotami z występów grupy. Warsztaty były okazją do zdobycia nowej wiedzy, umiejętności, a także stały się forum wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami ze szkół rolniczych z całej Polski.