Kursy i Szkolenia
Szkolenie podstawowe strażaków- ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych
W dniu 7 stycznia 2020 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Kolejowej 8 kolejna grupa uczniów kształcących się w klasie mundurowej technikum agrobiznesu rozpoczęła kurs przygotowujący do egzaminu na strażaka- ratownika OSP.

Jest to już trzecia edycja szkolenia dla przyszłych młodych strażaków. Celem szkolenia jest przygotowanie strażaków do uczestnictwa w działaniach ratowniczo- gaśniczych, wypracowania nawyków przestrzegania zasad BHP, umiejętności posługiwania się sprzętem ratowniczym podczas prowadzonych działań oraz umiejętności pracy w zespole.
Zajęcia umożliwią zdobycie i uporządkowanie wiadomości i umiejętności z zakresu działań ratownictwa pożarowego. W czasie zajęć uczniowie uczestniczyć będą również w zajęciach praktycznych poprawiających kondycję fizyczną oraz sprawdzających reakcje w sytuacjach stresowych np. komorze dymowej. Po ukończeniu szkolenia uczniowie przystąpią do egzaminu przed Komisją egzaminacyjną z przedstawicielem Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Oficjalnie kurs rozpoczął Komendant Powiatowy - st.bryg. mgr inż. Tomasz Wilk. Na inauguracji obecny był Dyrektor ZSCKR w Sokołowie Podlaskim Sławomir Wróblewski oraz wykładowcy : Zastępca Komendanta Powiatowego - bryg. mgr inż. Sławomir Lipka; Iwański, Naczelnik Wydziału Operacyjnego - bryg. mgr inż. Sławomir Iwański oraz starszy ogniomistrz Robert Golatowski.
Podobnie, jak w latach poprzednich życzymy wytrwałości i pozytywnych wyników egzaminu końcowego.