Kursy i Szkolenia
Szkolenie dla Producentów Rolnych
W dniu 27.02.2019 r. w sali konferencyjnej budynku internatu odbyło się szkolenie nt. "Normy i wymogi wzajemnej zgodności w gospodarstwie" zorganizowane przez Mazowiecką Izbę Rolniczą.

W spotkaniu wzięli udział lokalni producenci rolni.