Aktualności
Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę
Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę

 

11  LISTOPADA – Narodowe Święto Niepodległości – krótka lekcja historii

 Obchodzone jest, w celu upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku .

Po 123  latach  rozbiorów państwa, dokonanych  przez Imperium Rosyjskie,  Królestwo Prus  i Imperium Habsburgów, tereny polskie odzyskały suwerenność państwową. Święto zostało wprowadzone ustawowo w okresie II Rzeczypospolitej w 1937 roku, ale II wojna światowa i ustrój polityczny sprawiły, że Święto zostało przywrócone dopiero w 1989 roku.

Polska odzyskiwała niepodległość stopniowo. 11 listopada również zakończyła się I wojna światowa, dzięki zawarciu
11 listopada 1918 roku rozejmu w Compiègne. Dzień wcześniej do Warszawy przybył Józef Piłsudzki i w tych dniach właśnie społeczeństwo polskie uświadomiło sobie …odzyskanie niepodległości.

W latach 1919–1936 w rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, uroczystości w Warszawie miały charakter wojskowy. Najczęściej organizowano obchody w pierwszą niedzielę po 11 listopada, zaś pierwsza pełna uroczystość miała miejsce 14 listopada 1920 roku. W tym dniu uhonorowano Józefa Piłsudskiego jako zwycięskiego Wodza Naczelnego
w wojnie polsko-bolszewickiej  wręczając pierwszemu marszałkowi Polski  buławę marszałkowską.

Święto obchodzone było z przerwami, zaś w 1945 roku zastąpiono Narodowe Święto Niepodległości  inną uroczystością, obchodzoną 22 lipca w rocznicę ogłoszenia Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w 1944 roku. Manifest  ten wprowadził  na długie lata  ustrój  komunistyczny w Polsce. 

Po przemianach ustrojowych w 1989 roku, Święto znów zaczęto obchodzić wyjątkowo uroczyście. Corocznym miejscem centralnych obchodów jest Plac Piłsudskiego, na którym podobnie jak w czasach II Rzeczypospolitej, odbywają się uroczystości z udziałem najwyższych  władz państwowych oraz przyznawane są odznaczenia wojskowe i awanse. 

O Ciebie Panie w dziejowej  godzinie, głos Twego ludu  z ziemi  polskiej  płynie Wróć nam o Boże Ojczyznę kochaną, w troje rozdartą, w morzu krwi skąpaną. Sto lat niewoli znieśliśmy w pokorze, wyzuci  z ziemi, pogardą karmieni Twa sprawiedliwość wszystko wrócić może, Twoja Opatrzność zło w dobro przemieni.

Narodowe Święto Niepodległości  jest dniem  refleksji nad historią  i możliwością wyrażenia polskiego  patriotyzmu. 

Do Ciebie Panie w dziejowej  godzinie, głos Twego ludu  z ziemi  polskiej  płynie Wróć nam o Boże Ojczyznę kochaną, w troje rozdartą, w morzu krwi skąpaną. Sto lat niewoli znieśliśmy w pokorze, wyzuci  z ziemi, pogardą karmieni, Twa sprawiedliwość wszystko wrócić może, Twoja Opatrzność zło w dobro przemieni. Wojna się sroży, lud polski  znękany, biedny i głodny – kiedy koniec pyta? Kiedy opadną  gniotące kajdany ? Kiedy nam przyszłość jaśniejsza  zaświta Daj nam wytrwałość, wspomóż nasze siły, niech jedność, zgoda stale wśród nas gości, Daj, by się nasze pragnienia spełniły, Ty sam rządź nami – Boże z wysokości ! Niech nasza Polska  wśród narodów stanie, dzielna  i  mądra, jednością  złączona O to Cię prosim  z głębi  duszy Panie, Ojcowskie  wyciągnij  ku  nam  ramiona…..

Patriotyzm  narodowy  przejawia się ;

  • w umiłowaniu własnej Ojczyzny
  • w szacunku do swoich przodków i  oddawaniu czci bohaterom narodowym
  • w poszanowaniu  i czci do symboli narodowych

Symboliką  tego  co polskie  są;

1./ Godło  narodowe – biały orzeł w koronie na czerwonym tle, symbol suwerenności  i  jedności państwa / wcześniej Królestwa Polskiego /

2./ Flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej – o barwach białej ( od góry ) i czerwonej – karmazynowej ( od dołu )

3./ Hymn państwowy – sławna pieśń  Polskich  Legionów  we Włoszech rozpoczynająca się od słów; ..Jeszce Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy…powstała w lipcu 1797 roku, a jej autorem jest Józef Wybicki..

Z racji tego ,że Legiony Polskie były współorganizowane u boku armii francuskiej   przez  Jana Henryka Dąbrowskiego, a pieśń śpiewali legioniści zagrzewając się do walki o niepodległość – nazwano ją Mazurkiem Dąbrowskiego i tak do dzisiejszego dnia jest naszym Narodowym Hymnem….