Aktualności
Sukcesy Młodych Recytatorów i Gawędziarzy z ZSCKR Nowy Targ
13 stycznia b.r. w Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu odbyły się rejonowe eliminacje do finału XLIV Przeglądu Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia Florka. Na eliminacjach znakomicie zaprezentowali się przedstawiciele z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu.

W kategorii recytatorów - Szkoły Ponadgimnazjalne:

I miejsce zajęła Aneta Rychtarczyk z klasy IV technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu.

II miejsce zajęła Gabriela Turkot z klasy I technikum kształcącego w zawodzie technik technologii żywności

W kategorii gawędziarzy – Szkoły Ponadgimnazjalne:

I miejsce zajęła Karolina Stękała z klasy III B technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług  gastronomicznych /Jury przyznało 3 miejsca pierwsze/

oraz
III miejsce zajęła również uczennica z naszej szkoły- Paulina Turkot z klasy III B technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

Jury w składzie Wanda Szado-Kudasik oraz Anna Mlekodaj po przesłuchaniu 22 uczestników konkursu przyznało, że poziom tegorocznego konkursu był wysoki i wyrównany zarówno wśród recytatorów i gawędziarzy, cieszy właściwy dobór tekstów szczególnie gwarowych.

Do uczestnictwa w XLIV Finale Konkursu Młodych Recytatorów i Gawędziarzy w Białym Dunajcu z ZSCKR Nowy Targ zakwalifikowały się trzy uczennice: Aneta Rychtarczyk, Gabriela Turkot oraz Karolina Stękała.

W finale konkursu w Białym Dunajcu, który odbył się w dniu 23 stycznia b.r. nasze      uczennice również zmierzyły się z licznymi konkurentami, wykazując się dużymi umiejętnościami krasomówczymi i interpretacyjnymi tekstów gwarowych oraz czystością gwary.

Jury doceniło wysiłki naszych uczennic startujących w finale konkursu.: I miejsce w kategorii gawęda zajęła Karolina Stękała, a  Gabriela Turkot zajęła III miejsce w kategorii recytatorów. Aneta Rychtarczyk otrzymała wyróżnienie za interpretację utworów poetyckich.
    
Gratulujemy nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów w krzewieniu kultury regionalnej!

Dominacja naszych uczennic w XLIV Przeglądzie Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia Florka  jest odzwierciedleniem  działań i przedsięwzięć  ZSCKR Nowy Targ w temacie pielęgnowania i krzewienia kultury, tradycji i gwary góralskiej.