Konkursy i Warsztaty
SUKCES DYMITRA SZWAŁKA W KONKURSIE FOTOGRAFICZYM
09 kwietnia 2024r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyło się podsumowanie szóstej edycji tego konkursu. Współorganizatorem przedsięwzięcia było Nadleśnictwo Krasnystaw.

Dymitr Szwałek - uczeń klasy czwartej Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, w kategorii szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zajął pierwsze miejsce w VI Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym im. Augusta Cieszkowskiego LEŚNY ALBUM.
Celem konkursu jest propagowanie dziedzictwa przyrodniczego, jakim są lasy
i przedstawienie na fotografii walorów przyrodniczych „małej ojczyzny” oraz rozwijanie zainteresowań związanych ze sztuką fotografii i promowanie młodych talentów.

09 kwietnia 2024r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyło się podsumowanie szóstej edycji tego konkursu. Współorganizatorem przedsięwzięcia było Nadleśnictwo Krasnystaw.

Warto podkreślić, że do konkursu zgłosiło się wielu uczniów. Tym bardziej cieszy fakt, że zdjęcie Dymitra  Ścieżka „Spławy” zostało docenione przez komisję konkursową. Nasz laureat otrzymał dyplom, oprawioną i opisaną fotografię oraz nagrody rzeczowe. Dla wszystkich pięciu (z naszej szkoły) uczestników i ich opiekuna artystycznego – pani Marty Wiczuk przygotowano upominki i podziękowania za udział w konkursie.

Miłośnikom przyrody i fotografii serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!