Z życia szkoły
Stypendystka Prezesa Rady Ministrów w ZS CKR w Głotczyżnie.
Stypendium dla uczennicy II Klasy Technikum Weterynarii.
Gratulacje dla Partycji Stypik uczennicy II klasy Technikum Weterynarii stypendystki Prezesa Rady Ministrów.

5 grudnia 2019 r. w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów przyznających w roku szkolnym 2019/2020 stypendia Prezesa Rady Ministrów. Organizatorem uroczystości była Ciechanowska Delegatura Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.