Aktualności
Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Uczennica klasy IV Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych Wiktoria Masalska uzyskała Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2020/2021. Wiktoria zawdzięcza swój sukces ciężkiej i systematycznej pracy. To uczennica ambitna, koleżeńska, wyróżniająca się wzorową postawą uczniowską. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Uczennica klasy IV Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych Wiktoria Masalska uzyskała Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2020/2021.
Wiktoria zawdzięcza swój sukces ciężkiej i systematycznej pracy. To uczennica ambitna, koleżeńska, wyróżniająca się wzorową postawą uczniowską.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.