Aktualności
Stypendia Prezesa Rady Ministrów rozdane
Stypendia Prezesa Rady Ministrów

W dniu 8 marca odbyło się w szkole uroczyste wręczenie dyplomów potwierdzających przyznanie uczniom Stypendium Prezesa Rady Ministrów za najlepsze wyniki w nauce. Stypendium otrzymali dwaj uczniowie – Błażej Jędrzejewski uczeń  4 klasy 4-letniego Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz Konrad Sajdera uczeń  2 klasy 5-letniego Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Ze względu na procedury bezpieczeństwa uroczystość odbyła się w skromnym gronie – dyrekcja, wychowawcy, rodzice i przedstawiciele klasy. Stypendystom gratulujemy wyników w nauce!