Kursy i Szkolenia
Staże zagraniczne - szkolenie
W dniach 9-10 stycznia 2020 r. Dyrektor Szkoły Andrzej Zdrojewski i koordynator projektów w ramach programu Erasmus+ Małgorzata Muraczewska uczestniczyli w szkoleniu organizowanym przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie pod tytułem Zagraniczne staże zawodowe jako warunek rozwoju edukacji zawodowej - warsztaty dla kadry kierowniczej. Rok 2020 to ostatni rok konkursowy programu Erasmus+. Od 2021 r. będzie nowa edycja Programu Unijnego, wspomagającego szkolnictwo zawodowe. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo jeszcze, jaką formę przyjmie nowy program

http://W dniach 9-10 stycznia 2020 r. Dyrektor Szkoły Andrzej Zdrojewski i koordynator projektów w ramach programu Erasmus+ Małgorzata Muraczewska uczestniczyli w szkoleniu organizowanym przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie pod tytułem Zagraniczne staże zawodowe jako warunek rozwoju edukacji zawodowej - warsztaty dla kadry kierowniczej. Rok 2020 to ostatni rok konkursowy programu Erasmus+. Od 2021 r. będzie nowa edycja Programu Unijnego, wspomagającego szkolnictwo zawodowe. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo jeszcze, jaką formę przyjmie nowy program. Gośćmi specjalnymi szkolenia byli: Robert Jakubik - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej MRiRW oraz przedstawiciele instytucji zagranicznych, które bardzo chętnie podejmą współprace, dotyczącą staży zawodowych z polskimi szkołami. Gościli przedstawicielka ambasady Francji, zajmująca się sprawami rolnictwa i szkolnictwa zawodowego we Francji, Karolina Sikala – koordynator Akademii Arthus (Bader) z Danii, przedstawicielka Ośrodka DEULA w Nienburgu. Następnie Wiesława Gąsiorowska – Prezes Stowarzyszenia EUROPEA, przedstawiła projekty realizowane przez Stowarzyszenie we współpracy ze szkołami rolniczymi. Przedstawicielka Narodowej Agencji Izabela Laskowska, zaprezentowała praktycznie, jak należy opracować prawidłowo wniosek aplikacyjny oraz jakie elementy decydują o wysokiej ocenie takiego wniosku i otrzymaniu dofinansowania. Ważnym elementem szkolenia była część warsztatowa, gdzie przedstawiciele szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi prezentowali swój dotychczasowy dorobek w realizacji straży zagranicznych. Również nasza szkoła miała przyjemność podzielenia się z uczestnikami szkolenia dotychczas zrealizowanymi stażami w ramach programu Erasmus+. Uczestnicy szkolenia wymienili się swoimi sukcesami oraz problemami, jakie wystąpiły w trakcie realizacji programu oraz jak je rozwiązali. Na zakończenie, Pan Marek Rudziński z Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie udzielił instrukcji, jak posługiwać się generatorem wniosków aplikacyjnych.