Kursy i Szkolenia
Sprzątanie Świata - prelekcje w GWPK
Corocznie w trzeci weekend września odbywa się akcja Sprzątanie Świata. W ramach tegorocznej edycji położyliśmy nacisk na edukację. Młodzież Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu wzięła udział w prelekcjach dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Odbyły się one w pracowni dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, a prowadzącym był Pan Lesław Urbankiewicz - pracownik Parku.

Przedstawił on uczniom walory przyrodnicze i historyczno-kulturowe tego cennego obszaru, pokazując piękno otaczającego nas terenu, który dla wielu osób nadal jest mało znany, a znajduje się na wyciągnięcie ręki. Zwrócił uwagę, iż dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe, jakie posiadamy na Kujawach, jest wartością, o którą wszyscy każdego dnia musimy dbać. Są to zadania niezwykle ważne w obecnej rzeczywistości, kiedy występuje: ocieplenia klimatu, maleją zasoby wody, są problemy energetyczne i coraz częściej występują zjawiska ekstremalne. Przebywanie w obszarze tak wartościowym jak GWPK daje ogromną przyjemność podziwiania i podpatrywania przyrody, trzeba jedynie wykazać się chęcią skorzystania z możliwości, jakie on nam oferuje.