Z życia szkoły
Sprzątanie Świata 2021 połączone z integracją klas pierwszych
W piątek 10 września społeczność Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu rozpoczęła Akcję Sprzątania Świata 2021. Tegoroczne sprzątnie odbywa się pod hasłem: Myślę, więc nie śmiecę.

140 uczniów klas pierwszych, zaopatrzonych w worki i rękawiczki, z entuzjazmem wyruszyło, wraz z wychowawcami i opiekunami, na wyznaczone trasy. Mimo tymczasowej „przeprowadzki” do Ludźmierza, nie pozostawiliśmy naszych stałych rejonów Nowego Targu bez opieki. Ponieważ pogoda sprzyjała efekty pracy były imponujące. Wszyscy dzielnie sprzątający świat zasłużyli na nagrodę w postaci ogniska. Wspólne biesiadowanie umilały dźwięki gitary i piękny śpiew, był też czas na gry zespołowe i integracyjne.

Realizacja Sprzątania Świata w terenie, to tylko jeden z elementów Akcji, która już od lat w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu, jest ważnym wydarzeniem w życiu szkoły. W ramach akcji podejmowane są różnorodne działania mające na celu edukację ekologiczną. Tak było i tym razem, podczas lekcji z wychowawcami uczniowie mieli okazję przypomnieć sobie znaczenie oraz zasady segregacji odpadów, lekcja była też doskonałą okazją do dyskusji o tym jak można zmniejszyć ilość wytwarzanych przez nas śmieci. Z kolei członkowie Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody, wraz ze Szkolnym Kołem Fotograficznym, przygotowali wystawę plakatów, nad którymi pracowali w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Ekoczynni.

Serdecznie dziękujemy Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Nowym Targu za owocną współpracę. Kończymy oficjalne działania w ramach Akcji Sprzątania Świata, ale nie zapominamy o tym, że o nasze otoczenie i przyrodę musimy dbać zawsze!