Aktualności
SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM FIRMY AGRARIUS
W piątek 17 listopada 2023 roku, uczniowie kształcący się w zawodzie technik agrobiznesu oraz słuchacze KKZ spotkali się z przedstawicielem firmy AGRARIUS panem Krzysztofem Kolarskim.

W pierwszej części spotkania słuchacze zapoznani zostali z działalnością firmy i produktami oferowanymi osobom prowadzącym działalność rolniczą. Szczególnie interesująca była druga część spotkania w trakcie której pan Kolarski zaprezentował działanie skanera do gleby firmy „Agro Cares”. Uczestnicy mieli okazję zbadać próbki gleb pobranych ze swoich działek. Po zeskanowaniu każdy dostał wydruk zawierający dane dotyczące pH, zawartości próchnicy oraz makroelementów. Na zakończenie słuchacze otrzymali materiały dotyczące stosowania produktów bezpiecznych dla środowiska i pozwalających uzyskiwać wysokie plony.