Aktualności
Spotkanie integracyjne w internacie z okazji dnia wiosny
ZSCKR w Swarożynie
Z okazji pierwszego dnia wiosny młodzież internatu ZSCKR w Swarożynie zorganizowała spotkanie integracyjne dla wychowanków oraz uchodźców
z Ukrainy zamieszkujących na terenie placówki. Przewodniczący Młodzieżowej Rady Internatu wraz z zastępcą oraz członkami sekcji kulturowej przygotował ciekawe i zabawne konkurencje. Spotkanie było miłą odskocznią i pozytywnym akcentem w czasach, w których przyszło nam żyć.