Wyjazdy
Rowerem na paintball
Rowerem na paintball

19 marca 2024 roku uczniowie klasy II oraz V Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki pod opieką pani Anny Mierzejewskiej i pani Renaty Sikory wzięli udział w wycieczce rowerowej do gospodarstwa agroturystycznego „U Ali” w Starej Bordziłówce.

Głównym celem wycieczki była integracja oraz kształtowanie umiejętności pracy w grupie, propagowanie zdrowej rywalizacji opartej na zasadzie fair play, upowszechnianie aktywnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu. Uczniowie zostali zapoznani z regulaminem i zasadami gry w paintball, otrzymali kombinezony, maski ochronne oraz markery wyposażone w kulki wypełnione farbą. Następnie podzielono ich na dwa zespoły, które na polu paintballowym „walczyły” między sobą. Uczniowie musieli wykazać się celnością oddawanych strzałów, sprytem, umiejętnością budowania strategii, jak również dobrą współpracą w grupie. Na zakończenie wspólnej rywalizacji uczestnicy miło spędzili czas przy ognisku.