Z życia szkoły
Projekt Program Rozwoju Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie – zakończona rekrutacja uczniów na staże u pracodawców
Z powodzeniem udało się zakończyć rekrutację na staże u pracodawców w ramach projektu Program Rozwoju Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie. Pomimo sytuacji związanej ze stanem pandemii, zainteresowanie uczniów projektem było duże i udało się wyłonić uczestników. Staże realizowane będą do końca wakacji 2021.

Podstawą kwalifikacji ucznia była suma punktów otrzymanych za:

  • średnią ocen z przedmiotów zawodowych uzyskaną na koniec I półrocza roku szkolnego 2020/2021,
  • opinię wychowawcy.

W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów na listach zadecydowała średnia wszystkich ocen uzyskanych na koniec I półrocza roku szkolnego 2020/2021.

Spośród wszystkich kandydatów komisja rekrutacyjna wybrała osoby z największą ilością punktów. Na podstawie sumy uzyskanych punktów komisja sporządziła listę uczniów zakwalifikowanych na staże u pracodawców.

 

60 uczniów spośród 97 kandydatów będzie miało możliwość zrealizowania 150-godzinnych staży u pracodawców!

 

Miejsca staży, mogły zostać wybrane przez uczniów lub wskazane przez szkołę. Staramy się jednak, aby nasi uczniowie mieli możliwość zdobycia nowych umiejętności praktycznych w prestiżowych firmach, dlatego nawiązaliśmy współpracę z hotelem St. Bruno w Giżycku, w którym część uczniów klas gastronomicznych odbędzie staż.

Cieszymy się, że realizowany przez nas projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Oznacza to, że mamy zmotywowaną młodzież, która chce poszerzać swoje horyzonty i zdaje sobie sprawę, jak ważne są praktyczne umiejętności w starcie w życie zawodowe. 

 

Gratulujemy zakwalifikowanym!

 

Tekst: Marta Falbowska