Aktualności
Projekt - GRANIE NA EKRANIE
Projekt - GRANIE NA EKRANIE

W lutym 2020 roku nasza szkoła zgłoszona została do wzięcia udziału w projekcie
badawczo – edukacyjnym „Granie na ekranie”. Głównym elementem projektu były ogólnopolskie badania naukowe poświęcone zachowaniom growym młodzieży w Polsce, realizowane wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Badanie polegało na wypełnieniu przez uczniów szkoły anonimowy kwestionariusz online. 

Podejmowana tematyka badań wpisała się w szeroko rozumianą profilaktykę e-uzależnień, czyli oddziaływań zmierzających do ograniczenia takich zjawisk jak uzależnienie od telefonu komórkowego, portali społecznościowych czy gier online. Projekt pt„GRANIE NA EKRANIE ” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2019/2020 określone przez MEN:

  • punkt 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych
  • punkt 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości, kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Projekt realizowany był przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej, organizatora akcji oraz Fundację „Dbam o Mój Z@sięg”, partnera głównego.  Projekt ten otrzymał rekomendację Ministerstwa Edukacji Narodowej.